More
Onder bod

Mattenbiesstraat 140 Amsterdam

Omschrijving

&&& English version below &&&

Een van de mooiste huizen van IJburg beschikbaar voor de veeleisende woningzoeker, want VRIJSTAAND, MEERDERE PARKEEPLAATSEN, EXTRA BREED/GROOT PERCEEL (met eventuele uitbouwmogelijkheden), SAUNA, DOMOTICA, EIGEN STEIGER, HOOGWAARDIGE ARCHITECTUUR, WIJDS UITZICHT, etc.

Dit zéér ruime en vrijstaande, hoogwaardig afgewerkte en aan het water gelegen villa van circa 277 m2. Met riante tuin op het zuiden, vijf slaapkamers, een werkkamer, een logeerkamer en drie badkamers en 4 toiletten. Onder hoogwaardige architectuur gebouwd met plek voor maar liefst vier auto’s en een diepe, zonnige achtertuin met privé steiger en aanlegplaats voor de boot.

De woning is gebouwd in 2009 en door de huidige eigenaren vijf jaar geleden nog verder geoptimaliseerd en verfijnd. Er is een sauna, diverse vaste kasten, een honinggraat parketvloer, Domotica-systeem, zonnepanelen op het dak etc.
Een huis uniek door haar omvang, locatie en afwerking.

WELKOM
Binnenkomst in de ruime lichte hal. De plafondhoogte en de hoogwaardige afwerking met de leistenen vloer springen direct in het oog. In de hal bevindt zich een gasten wc en garderobe. Tevens biedt de hal toegang tot de woonkeuken op de begane grond alsmede de trap naar de eerste verdieping.

WONEN EN KOKEN
Vanuit de hal met glazen openslaande deuren wordt de ruim opgezette woonkeuken bereikt. De prachtige Siematic keuken met dik werkblad is voorzien van alle denkbare inbouwapparatuur zoals een oven en een aparte stoomoven, vaatwasser, koelkast met vriezer, koffiemachine, Quooker en inductie kookplaat met grote afzuigkap. Werkelijk een droom voor iedere chef!

De mooie houten eettafel is een verlengde van het kookeiland waardoor er interactie mogelijk is met de tafelgasten terwijl er wordt gekookt. Een heerlijke plek om de dag te starten of na te tafelen.

Grenzend aan de keuken is de meer dan riante bijkeuken met aansluiting voor een wasmachine en droger en een extra koelkast en vriezer. Tevens beschikt deze keuken over veel bergruimte en is grenzend aan deze bijkeuken nog een diepe berging aanwezig. Deze zou eventueel ook een extra au-pair verblijf / kamer kunnen worden.

MEE NAAR BUITEN
De ruime tuin aan het water wordt bereikt via de twee dubbele openslaande deuren vanuit de keuken. Deze zonnige tuin ligt op het zuiden en heeft diverse zitmogelijkheden; een romantische pergola met lounge hoek en een grote picknick tafel om hier op een mooie zomeravond te genieten van een barbecue met het gezin of BBQ gasten. Ook is er een buiten douche aanwezig en een zwemsteiger met ligplaats voor een boot. Dit alles met toch voldoende privacy. Laat de zomer maar beginnen!

WONEN
Via de lichte trap vanuit de hal wordt de luxe living bereikt welke is voorzien van een eiken visgraat parketvloer, extra hoge plafonds en een harmonica-pui naar het fijne balkon. Doordat de pui helemaal open kan is er een spectaculair vrij uitzicht over de tuin en het water. Het balkon geeft al vroeg in het jaar een warme plek om nog lang van de eerste en ondergaande zon te genieten, vanwege de ligging en het glas.

Grenzend aan de woonkamer is er een zij-logeerkamer met twee geïntegreerde opklapbedden in de ruimte boekenkast alsmede een gastenbadkamer welke voorzien is van inloopdouche, wastafel en wc. Deze ruimte kan afgesloten worden middels een schuifdeur waardoor het een volwaardige slaapkamer wordt.

Zonder gasten is deze knusse kamer uitstekend om je even terug te trekken en te genieten van de open haard en/of een boek te lezen of piano te spelen. In de boekenkast zit een ingebouwde wijnklimaatkast. Heerlijk om na een lange dag hier neer te ploffen met een goed glas wijn.

Op de vide is een grote werkkamer in open verbinding met de woonkamer en momenteel in gebruik als kantoor aan huis. Deze ruimte kan ook goed fungeren als bijvoorbeeld speelkamer voor kinderen of fitness ruimte.

SLAPEN
De tweede etage is voorzien van massief eikenhouten plankenvloer en beschikt over 5 slaapkamers
met 4 goed bemeten slaapkamers voor de kinderen/gasten en een aparte badkamer met inloopdouche, wastafel met meubel en wc.

De riante master bedroom heeft uitzicht over de tuin en het water. Door de hoge pui deuren ontstaat er geweldig veel licht. De slaapkamer beschikt over een zeer ruim bemeten inloopkast.

ME-TIME
De master bedroom is voorzien van een eigen badkamer welke is voorzien van inloopdouche met glazen cabine, handdoek radiator, wc, dubbele wastafel met meubel en ligbad/jacuzzi. Tevens is vanuit de master bedroom de sauna bereikbaar met saunakachel en mogelijkheid tot aanzetten van uitgebreide infrarood voorziening. Uw eigen wellness in huis!

LIGGING
De woning is gelegen op het Grote Rieteiland, welke met zijn brede water, eilandjes en rietkragen een van de mooiste locaties van IJburg te noemen is. Het grote Rieteiland kenmerkt zich door de laagbouw en ruime opzet. Aan de oevers van Rieteiland Oost en het Diemerpark ligt een natuurgebied ter grootte van het Vondelpark, waar je kan wandelen, joggen, skaten of fietsen. Tevens bevindt zich hier een voetbal- en hockeyclub en een eigen zandstrandje met heerlijke zonneweide. Er zijn veel mogelijkheden voor watersport en een zeilvereniging zit om de hoek. IJburg beschikt over diverse scholen, gezondheids- en kinderopvangcentra. Het winkelcentrum met haar ambachtelijke vers winkels, supermarkten, leuke restaurants, trendy cafés, theater zijn allemaal in de directe omgeving. Uitvalswegen zijn dichtbij, de tramhalte Diemerparklaan is 300m van het huis, en met de tram ben je binnen 18 minuten op het Centraal Station!

BIJZONDERHEDEN:
& Woonoppervlakte van 277 m2
& Vier parkeerplaatsen met oplader voor elektrische auto
& Energielabel A
& Grote en prachtige tuin op het zuiden aan het water
& Privé steiger met ruimte voor een boot
& Zeer luxe woonkeuken voorzien van alle apparatuur
& Riante bijkeuken met ruime berging naast de keuken
& 5 slaapkamers en 3 badkamers
& Ruime werkkamer op de eerste verdieping
& Logeerkamer
& Domotica KNX systeem met homey uitbereiding door het gehele huis
& Alarm installatie met camera’s
& Dak is voorzien van 5000 Wp zonnepanelen

Disclaimer: deze informatie is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken, die voor hem van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is ons kantoor de makelaar van verkoper. Aspirant-kopers worden ten alle tijde uitdrukkelijk uitgenodigd om de oppervlakte van het object op/na te meten en een bouwkundige keuring uit te laten voeren. Mochten zij hiervan af zien dan vrijwaren zij de verkoper en diens makelaar van alle aansprakelijkheid.

Wij adviseren u een NVM/MVA Makelaar in te schakelen, die u met zijn deskundigheid zal bijstaan in het aankoopproces. Indien u geen professionele begeleiding wenst in te schakelen, acht u zich volgens de wet deskundig genoeg om alle zaken, die van belang zijn, te kunnen overzien. De Algemene Consumentenvoorwaarden van de NVM zijn van toepassing.

Toelichtingsclausule NVM meet instructie. De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

—————————————-

One of the most beautiful houses in IJburg available for the discerning home seeker, because it is DETACHED, with MULTIPLE PARKING SPACES, EXTRA WIDE/LARGE PLOT (with potential for extension), SAUNA, HOME AUTOMATION, PRIVATE JETTY, HIGH-QUALITY ARCHITECTURE, SPACIOUS VIEW, etc.
This very spacious and detached, high quality finished and waterfront villa of approximately 277 m2. With spacious south facing garden, four five bedrooms, a study, a guest room and three bathrooms and 4 toilets. Built under high-quality architecture with space for as many as four cars and a deep, sunny backyard with private jetty and mooring for the boat.

The home was built in 2009 and further optimized and refined by the current owners five years ago. There is a sauna, several closets, honeycomb parquet flooring, Domotica system, solar panels on the roof etc.

A house unique by its size, location and finishes.

WELCOME
Entry into the spacious bright hallway. The ceiling height and high quality finish with the slate floor immediately catch the eye. In the hall is a guest toilet and wardrobe. Also, the hall provides access to the residential kitchen on the first floor and the stairs to the second floor.

LIVING AND COOKING
From the hall with glass doors the spacious living kitchen is reached. The beautiful Siematic kitchen with thick worktop is equipped with all conceivable appliances such as an oven and a separate steam oven, dishwasher, refrigerator with freezer, coffee machine, Quooker and induction hob with large hood. Truly a dream for any chef!

The beautiful wooden dining table is an extension of the kitchen island allowing interaction with table guests while cooking. A wonderful place to start the day or dine after.

Adjacent to the kitchen is the more than spacious scullery with connections for a washer and dryer and an additional refrigerator and freezer. This kitchen also has plenty of storage space and adjacent to this pantry is another deep storage room. This could also possibly become an additional au-pair stay / room.

OUTDOOR
The spacious garden on the water is reached through the two double doors from the kitchen. This sunny garden faces south and has several seating options; a romantic pergola with lounge area and a large picnic table to enjoy a barbecue with the family or with guests here on a beautiful summer evening. There is also an outdoor shower and a swimming jetty with mooring for a boat. All this with still plenty of privacy. Let the summer begin!

LIVING
The bright staircase from the hall leads to the luxurious living room which has a herringbone oak parquet floor, extra high ceilings and a harmonica-pui to the fine balcony. Because the front can be completely opened there is a spectacular view over the garden and the water. The balcony provides a warm place early in the year to enjoy the first and setting sun for a long time, because of location and the glass.

Adjacent to the living room there is a side guest room with two integrated folding beds in the spacious bookcase as well as a guest bathroom which is equipped with walk-in shower, sink and toilet. This room can be closed off with a sliding door making it a full-fledged bedroom.

Without guests, this cozy room is excellent for retreating and enjoying the fireplace and/or reading a book or playing the piano. In the bookcase is a built-in wine cooler. Lovely to sit down here after a long day with a good glass of wine.

On the mezzanine is a large study in open connection with the living room and currently used as a home office. This space can also function well as a playroom for children or fitness room.

SLEEPING
The second floor has solid oak plank flooring and features 5 bedrooms with 4 well-sized bedrooms for children/guests and a separate bathroom with walk-in shower, sink with cabinet and toilet.

And 1 spacious master bedroom has views over the garden and water. Because of the high front doors there is a lot of light. The bedroom has a very spacious walk-in closet.

ME-TIME
The master bedroom has a private bathroom which is equipped with walk-in shower with glass cabin, towel radiator, toilet, double sink with cabinet and bathtub / Jacuzzi. Also accessible from the master bedroom is the sauna with sauna heater and ability to turn on extensive infrared facility. Your own wellness at home!

LOCATION
The house is located on the Grote Rieteiland, which with its wide water, islands and reeds is one of the most beautiful locations of IJburg. The large Rieteiland is characterized by the low buildings and spacious layout. On the banks of Rieteiland Oost and the Diemerpark is a nature reserve the size of the Vondelpark, where you can walk, jog, skate or bike. Also located here is a soccer and field hockey club and a private sandy beach with a lovely sunbathing area. There are many opportunities for water sports and a sailing club is just around the corner. IJburg has several schools, health and child care centers. The shopping center with its artisan fresh stores, supermarkets, nice restaurants, trendy cafes, theater are all in the immediate vicinity. Exit roads are nearby, the tram stop Diemerparklaan is 300m from the house, and by tram you are within 18 minutes at Central Station!

PARTICULARS:
& Living area of 277 m2
& Four parking spaces with charger for electric car
& Energy label A
& Large and beautiful south facing garden on the water
& Private jetty with space for a boat
& Very luxurious kitchen with all appliances
& Spacious scullery with large storage room next to the kitchen.
& 5 bedrooms and 3 bathrooms
& Spacious study on the second floor
& Guest room
& Home automation KNX system with homey expansion throughout the house.
& Alarm system with cameras
& Roof is equipped with 5000 Wp solar panels

Disclaimer: This information has been compiled with due care. However, we accept no liability for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All dimensions and surface areas stated are indicative. The buyer has his own obligation to investigate all matters of importance to him. With regard to this property, our office is the seller’s broker. Prospective buyers are at all times expressly invited to measure the area of the property and to have an architectural inspection carried out. Should they decide not to do so, they indemnify the seller and his broker from all liability.

We advise you to use an NVM/MVA broker, who will assist you with his expertise in the purchase process. If you do not wish to engage professional assistance, you should consider yourself legally competent enough to oversee all matters of importance. The General Consumer Conditions of the NVM apply.

Explanatory clause NVM measuring instruction. The Measuring Instruction is based on the NEN2580. The Measuring Instruction is intended to apply a more uniform way of measuring to give an indication of the usable area. The Measuring Instruction does not completely rule out differences in measurement results, for example due to differences in interpretation, rounding off or limitations in carrying out the measurement.

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Algemeen

Aangeboden sinds
28 maart 2024
Status
Onder bod
Aanvaarding
In overleg
Soort woonhuis
Villa, vrijstaande woning
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
2008
Soort dak
Bitumineuze dakbedekking
Ligging
Aan park, aan rustige weg, aan vaarwater, aan water, vrij uitzicht

Oppervlakten en inhoud

Wonen
277 m²
Gebouwgebonden Buitenruimte
12 m²
Externe bergruimte
2 m²
Perceel
293 m²
Inhoud
1.036 m³

Indeling

Aantal kamers
9 kamers (6 slaapkamers)
Aantal badkamers
3 badkamers
Badkamervoorzieningen
Douche, dubbele wastafel, ligbad, sauna, toilet, wastafel
Aantal woonlagen
3
Voorzieningen
Domotica, zonnepanelen

Energie

Energielabel
A
Isolatie
Hr glas
Verwarming
Open haard, stadsverwarming, vloerverwarming geheel, warmte terugwininstallatie
Warm water
Stadsverwarming

Kadastrale gegevens

Perceelnaam
Amsterdam AU 2117
Oppervlakte
293 m²
Eigendomssituatie
Eigendom belast met erfpacht
Perceel
ASD41-AU-2117
Omvang
Geheel perceel

Buitenruimte

Tuin
Tuin rondom

Bergruimte

Schuur/berging
Inpandig

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid
Op eigen terrein
Bekijk alle kenmerken

Overige media

Mattenbiesstraat 140
Amsterdam