More
Verkocht

Dora Tamanaplein 69 Amsterdam

Omschrijving

&&& English version below &&&

Een droomhuis in alle opzichten; de plek, de afwerking, de ruimten, het comfort, het uitzicht en alle geboden voorzieningen. Want dit heerlijke appartement met lift en parkeren is gelegen op de bovenste verdieping van een hoogwaardig nieuwbouw complex gerealiseerd in 2018. Het resultaat is een gelijkvloerse driekamerwoning van circa 113m2 met een terras (ca 11m2) aan de leefkeuken en een interne trap naar de riante daktuin van maar liefst 86M2 met dakhuis, terwijl beide slaapkamers over een eigen badkamer beschikken. Daarenboven is er in de onderbouw nog een berging beschikbaar alsook een aparte parkeerplaats welke afzonder te koop is voor EUR 65.000

WELKOM
Vanaf het ruim opgezette en mooi ingerichte binnenterrein is de algemene entree toegankelijk. Toegang via de gemeenschappelijke entree per lift of trap. De woning bevindt zich aan het einde van de galerij, waardoor er optimaal privacy en rust aanwezig is. Eenmaal binnen is er een ruime hal met garderobe en gasten w.c. en met toegang tot de diverse vertrekken.

WONEN EN KOKEN
Bij binnenkomst nodigt de enorme raampartij in het woongedeelte uit om direct naar buiten te willen kijken. Het uitzicht is fenomenaal, met een steelse blik zelfs op de Amstel, terwijl de zon vrij spel heeft over deze extra brede gevel van 12,30 meter. Een schuifpui biedt toegang tot een ruim en diep inpandig balkon wat een geweldig verlengstuk biedt aan het woongedeelte. De woonkamer is riant van opzet met een prachtig houten vloer en genoeg ruimte voor het ophangen van kunst of het plaatsen van kasten. Door deze luxe afmetingen kan het bankstel vrij in de ruimte staan.

De keuken is zeer compleet en van het hoogwaardige merk Bulthaupp. Alle denkbare apparatuur is aanwezig en van het merk Miele De kleurstelling van de keuken is ingetogen kleuren taupe en kiezel terwijl er ruimschoots ruimte is voor afleg en werkruimte. Er is plek voor een lange tafel die uitnodigt voor gezellig samen eten, bijpraten en natafelen. Hier wil je wel altijd blijven zitten.

SLAPEN & ME-TIME
De hoofdslaapkamer is vanuit de woonkamer toegankelijk en beschikt over een eigen ruime badkamer voorzien van w.c., wastafel met meubel en inloopdouche. Hier is het rustig slapen aan de achterzijde. Datzelfde geldt ook voor de tweede slaapkamer, welke eveneens een eigen douchecel met wastafel heeft. Een perfecte plek als logeer en/of werkkamer. Oorspronkelijk was deze kamer zelfs twee slaapkamers en dit zou desgewenst weer zo uitgevoerd kunnen worden.

BUITEN GENIETEN
Het terras op het dak is destijds met vergunning aangelegd en in de splitsingsakte opgenomen. Vermeldenswaardig is de unieke toegang ertoe; een vaste trap vanuit de gang en in verbinding met de interne berging/bijkeuken leidt naar een volwaardige dakopbouw met plek voor berging van kussens en ander tuinmaterialen. Hier is een extra leefruimte bij mooi weer! Een echte daktuin met uitzicht op maar liefst vier windrichtingen en je raakt dus nooit uitgekeken.

BERGING EN PARKEREN
Met de lift is de ondergelegen garage bereikbaar. Verdieping -2 behoort toe aan de bewoners en is niet toegankelijk voor publiek. Op verdieping -1 is tevens een separate berging aanwezig. Gezien het nieuwbouw karakter van de woning kan er geen parkeervergunning worden aangevraagd. De parkeerplaats is los te koop voor EUR 65.000 kosten koper.

GRONDGEGEVENS
De woning is gelegen op erfpachtgrond van de gemeente Amsterdam. Het huidige tijdvak loopt tot 15 december 2062 en de jaarlijkse canon bedraagt € 2.183,15 geïndexeerd.
De erfpacht is onder de gunstige voorwaarden vastgeklikt.

VERENIGING VAN EIGENAREN
De VvE wordt professioneel beheerd. Er is een meerjarenonderhoudsplan en reserve. De maandelijkse vve kosten voor het appartement bedragen ca. € 230,= en € 58,= voor de parkeerplek.

Het gehele Asscherterrein is in 2018 opnieuw ontwikkeld met de laatste woningen in 2021. In het markante Raadhuis is recent een luxe hotel (Pestana group) gevestigd welke ook voor de bewoners uit de omgeving de mogelijkheid biedt om te genieten van een lekkere kop koffie of een heerlijk diner. Op de begane grond is een gezellig theater gevestigd. Voor een avond uit hoeft men slechts de lift te nemen naar de begane grond.
Een fijne wandeling kan er gemaakt worden langs de Amstel en het Sarphatipark maar ook Oosterpark bevinden zich dichtbij. In de Pijp is er een veelzijdigheid aan winkels, restaurants en cafés. De ontsluiting is perfect te noemen, vanuit de eigen ondergelegen garage is de A-2 maar ook ring A10 in 5 minuten bereikbaar. De openbaar vervoer verbindingen zijn goed en station Amstel bevindt zich op nog geen 10 minuten fietsafstand.

Bijzonderheden:
& Lift
& Energielabel A
& Indien gewenst wordt separaat een parkeerplaats te koop aangeboden voor € 65.000,= k.k.
& VVE: De VVE wordt professioneel beheerd door Newomij Er is een Meerjarenonderhoudsplanning aanwezig. De VVE wekt eigen elektriciteit op middels zonnepanelen
& Eigendomsaandeel: 108/1.789de
& Servicekosten: €230,- voor de woning en €58,- voor de parkeergarage per maand
& Canon per jaar: € 2.183,15,-
& Eeuwigdurende erfpacht: Er is gebruik gemaakt van de gunstige voorwaarden van 2019 en De erfpacht is vastgeklikt vanaf 2066

Disclaimer: deze informatie is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken, die voor hem van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is ons kantoor de makelaar van verkoper. Aspirant-kopers worden ten alle tijde uitdrukkelijk uitgenodigd om de oppervlakte van het object op/na te meten en een bouwkundige keuring uit te laten voeren. Mochten zij hiervan af zien dan vrijwaren zij de verkoper en diens makelaar van alle aansprakelijkheid.

Wij adviseren u een NVM/MVA Makelaar in te schakelen, die u met zijn deskundigheid zal bijstaan in het aankoopproces. Indien u geen professionele begeleiding wenst in te schakelen, acht u zich volgens de wet deskundig genoeg om alle zaken, die van belang zijn, te kunnen overzien. De Algemene Consumentenvoorwaarden van de NVM zijn van toepassing.

Toelichtingsclausule NVM meet instructie. De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

———————-

A dream home in every way; the location, the finish, the spaces, the comfort, the views and all the amenities offered. Because this delightful apartment with elevator and parking is located on the top floor of a high-quality new construction complex realized in 2018. The result is a ground floor three-bedroom apartment of approximately 113m2 with a terrace (approx. 11m2) to the living kitchen and an internal staircase to the spacious roof garden of no less than 86M2 with roof house, while both bedrooms have private bathrooms. In addition, there is a storage room in the basement and a separate parking space which can be purchased separately for EUR 65,000.

WELCOME
From the spacious and beautifully designed inner courtyard the general entrance is accessible. Access via the communal entrance by elevator or stairs. The apartment is located at the end of the gallery, providing optimum privacy and tranquility. Once inside there is a spacious hall with checkroom and guest w.c. and with access to the various rooms.

LIVING AND COOKING
Upon entering, the huge window in the living area invites you to want to look directly outside. The view is phenomenal, with a steely glance even at the Amstel River, while the sun has free play over this extra wide facade of 12.30 meters. A sliding door provides access to a spacious and deep walled balcony which offers a great extension to the living area. The living room is spacious with a beautiful wooden floor and plenty of space for hanging art or placing cabinets. These luxurious dimensions allow the sofa set to stand freely in the room.
The kitchen is very complete and of the high quality brand Bulthaupp. Every conceivable appliance is present and of the brand Miele. The color scheme of the kitchen is understated colors taupe and pebble while there is ample room for layaway and work space. There is room for a long table that invites you to eat together, catch up and linger. You’ll want to stay here forever.

SLEEPING & ME-TIME
The master bedroom is accessible from the living room and has its own spacious bathroom with toilet, sink with cabinet and walk-in shower. Here it is quiet sleeping at the back. The same goes for the second bedroom, which also has its own shower room with sink. A perfect place as a guest and/or work room. Originally this room was even two bedrooms and this could be carried out again if desired.

ENJOY OUTSIDE
The terrace on the roof was originally built with a permit and included in the deed of devision. Worth mentioning is the unique access to it; a fixed staircase from the hallway and in connection with the internal storage / utility room leads to a full-fledged roof structure with space for storage of cushions and other garden materials. Here is an extra living space in nice weather! A real roof garden with views in no less than four directions, so you never get bored.

STORAGE AND PARKING
The elevator provides access to the garage below. Floor -2 belongs to the residents and is not accessible to the public. There is also a separate storage room on floor -1. Given the newly built character of the property, no parking permit can be applied for. The parking lot is for sale separately for EUR 65,000.

GROUND DATA
The property is situated on leasehold land of the municipality of Amsterdam. The current term runs until December 15, 2062 and the annual canon amounts to EUR 2,183.15 indexed.
The ground lease is secured under favorable conditions.

OWNERS ASSOCIATION
The association is professionally managed. There is a multi-year maintenance plan and reserve. The monthly vve costs for the apartment are approximately € 230,- and €58,- for the parking space.

The entire Asscher site has been redeveloped in 2018 with the last homes in 2021. In the striking Council House is recently a luxury hotel (Pestana group) established which also offers residents from the area the opportunity to enjoy a nice cup of coffee or a delicious dinner. A cozy theater is located on the first floor. For a night out, one need only take the elevator to the first floor.

A nice walk can be made along the Amstel and the Sarphatipark but also Oosterpark are nearby. In the Pijp there is a variety of stores, restaurants and cafes. The access is perfect, from the private garage is the A-2 but also A10 ring road in 5 minutes. Public transport connections are good and station Amstel is less than 10 minutes cycling distance.

Details:
& Elevator
& Energy label A
& If desired, a separate parking for sale for € 65,000, = k.k.
& VVE: The VVE is professionally managed by Newomij There is a multi-year maintenance plan available. The association generates its own electricity through solar panels.
& Ownership: 108/1.789th
& Service costs: €230,- for the apartment and €58,- for the parkinggarage per month
& Canon per year: €2.183,15,-
& Perpetual ground lease: There is used the favorable conditions of 2019 and The ground lease is fixed from 2066

Disclaimer: This information has been compiled with due care. However, we accept no liability for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All dimensions and surface areas given are indicative. The buyer has his own obligation to investigate all matters of importance to him. With regard to this property, our office is the seller’s broker. Prospective buyers are at all times expressly invited to measure the area of the property and to have an architectural inspection carried out. Should they decide not to do so, they indemnify the seller and his broker from all liability.

We advise you to use an NVM/MVA broker, who will assist you with his expertise in the purchase process. If you do not wish to engage professional guidance, by law you consider yourself competent enough to oversee all matters, which are of importance. The General Consumer Terms and Conditions of the NVM apply.

Explanatory clause NVM measuring instruction. The Measuring Instruction is based on the NEN2580. The Measuring Instruction is intended to apply a more uniform way of measuring to give an indication of the usable area. The Measuring Instruction does not completely rule out differences in measurement results, for example due to differences in interpretation, rounding off or limitations in carrying out the measurement.

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Algemeen

Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Verkocht
Aanvaarding
In overleg
Soort woonhuis
Appartement, bovenwoning
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
2018
Soort dak
Bitumineuze dakbedekking
Ligging
Aan rustige weg, in woonwijk, vrij uitzicht

Oppervlakten en inhoud

Wonen
113 m²
Gebouwgebonden Buitenruimte
97 m²
Externe bergruimte
18 m²
Inhoud
376 m³

Indeling

Aantal kamers
4 kamers (2 slaapkamers)
Aantal badkamers
2 badkamers
Badkamervoorzieningen
Dubbele wastafel, inloopdouche, toilet, wastafel, wastafelmeubel
Aantal woonlagen
2
Voorzieningen
Mechanische ventilatie

Energie

Energielabel
A
Isolatie
Dubbel glas, volledig geisoleerd
Verwarming
Cv ketel, vloerverwarming geheel
Warm water
Cv ketel

Kadastrale gegevens

Perceelnaam
Amsterdam V 12402
Eigendomssituatie
Eigendom belast met erfpacht
Perceel
ASD18-V-12402
Omvang
Appartementsrecht of complex

Buitenruimte

Tuin
Zonneterras
Zonneterras
86 m²
Ligging tuin
Gelegen op het zuidwest

Bergruimte

Schuur/berging
Box

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid
Op afgesloten terrein, op eigen terrein, parkeergarage
Bekijk alle kenmerken

Overige media

Dora Tamanaplein 69
Amsterdam